Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối...

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (T. Anh, Toán) – tuần 18, ngày 17/12/2018

1369

Bài làm

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/16SkBFRyeXOQvGG_K8_d78Xfn_–JJc1Q?usp=sharing