Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối...

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lịch sử, Địa lý, GDCD) – tuần 18, ngày 20/12/2018

1147

Bài làm

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1GBK-02LUhcikm04K0deWh2FA78u6j9gL?usp=sharing