Trang chủ Tài liệu học tập Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1...

Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1 lần 1 (Anh, Hóa, Giải tích) – tuần 8, ngày 12/10/2018

1011

Bài làm

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1rlsvhdpBOnUuEaGdMU3vdPNRNP4IXPE1?usp=sharing