Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 12 HK1 lần 1 (Anh, Hóa, Giải tích) – tuần 8, ngày 12/10/2018

1066

Bài làm

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1rlsvhdpBOnUuEaGdMU3vdPNRNP4IXPE1?usp=sharing