Trang chủ Tổ Chuyên môn Danh sách giáo viên tổ Ngoại ngữ

Danh sách giáo viên tổ Ngoại ngữ

550

Danh sách giáo viên tổ Ngoại ngữ

STT Mã GV Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn Email
1 A10 Trình Thị Ngọc Thảo 1974 GV ĐHSP Tiếng Anh ttnthao@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
2 A11 Bùi Thị Liên 1983 GV ĐHSP Tiếng Anh btlien@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
3 A12 Nguyễn Thị Như Ý 1985 GV ĐHSP Tiếng Anh ntny@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
4 A2 Lê Văn Trung 1972 GV ĐHSP Tiếng Anh lvtrung@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
5 A3 Hoàng Thị Thu 1979 GV ĐHSP Tiếng Anh htthu@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
6 A4 Đào Công Vinh 1978 TTCM ĐHSP Tiếng Anh dcvinh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
7 A5 Nguyễn Ngọc Quý 1974 GV ĐHSP Tiếng Anh nnquy@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
8 A6 Hồ Thị Hiệp 1981 GV ĐHSP Tiếng Anh hthiep@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
9 A7 Nguyễn Thị Xuân Phượng 1981 TPCM ĐHSP Tiếng Anh ntxphuong@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
10 A8 Mai Thanh Thắng 1976 GV ĐHSP Tiếng Anh mtthang@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
11 A9 H’ Pri Niê 1983 GV ĐHSP Tiếng Anh hprinie@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
12 A13 Nguyễn Thị Ái 1983 GV ĐHSP Tiếng Anh ntai@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn