Trang chủ Tags Tổ Chuyên môn

Tổ Chuyên môn

Tổ Tin học – Khảo thí | Giữ vững niềm tự hào

  Thầy Nguyễn Đức Khanh Tổ trưởng Tổ Tin học – Khảo thí Dựa trên thực tiễn dạy học và kiểm tra đánh giá, Ban Giám Hiệu...

Tổ Ngoại ngữ | Đi lên cùng thời đại

Danh sách giáo viên tổ Ngoại ngữ

Tổ Toán | Ba mươi năm những chặng đường

Thầy Nguyễn Văn Dục Tổ trưởng tổ Toán Trải qua ba mươi năm (1990 – 2020), với nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, cùng...