Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra giữa...

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

958

 Sử 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-SU-10-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link tải về các mã đề Sử 10: https://drive.google.com/drive/folders/1CooSvJajT1e5AVDkATAcKxFS8E5qije0?usp=sharing

 Sử 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-SU-11-KTRA-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link tải về các mã đề Sử 11: https://drive.google.com/drive/folders/1WhnZEMR7rAcrh29z_bnkozqVwHmijx56?usp=sharing

 Sử 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-SU-12-KTRA-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link tải về các mã đề Sử 12: https://drive.google.com/drive/folders/1hbh0g4gu2AhgHCM89AoPoCK8eIco0nKL?usp=sharing