Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra và danh sách coi kiểm tra học kỳ 2,...

Lịch kiểm tra và danh sách coi kiểm tra học kỳ 2, HK 2, 2012-2013

43

Lịch kiểm tra

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

Ngày kiểm tra Buổi Khối lớp Môn kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ làm bài Ghi chú
Thứ 4
24/04/2013
Sáng 12 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00 Đề Sở
Hóa học Trắc nghiệm 45 phút 9h40 Từ 9h45-10h30 Đề Sở
Thứ 5
25/04/2013
Sáng 12 Toán Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00 Đề Sở
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45 phút 9h40 Từ 9h45-10h30 Đề Sở
Thứ 6
26/04/2013
Sáng 12 Địa lý Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15 Đề Sở
Sinh học Trắc nghiệm 45 phút 9h00 Từ 9h05-9h50 Đề Sở
Thứ 7
27/04/2013
Sáng 12 Lịch sử Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15
Vật lý Trắc nghiệm 45 phút 9h00 Từ 9h05-9h50
Thứ 4
08/05/2013
Sáng 11 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00
Hóa học Tự luận 45 phút 9h40 Từ 9h45-10h30
Chiều 10 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h55 Từ 14h00-15h30
Hóa học Tự luận 45 phút 15h25 Từ 16h00-16h45
Thứ 5
09/05/2013
Sáng 11 Toán Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00
Tiếng Anh TL & TN 45 phút 9h40 Từ 9h45-10h30
Chiều 10 Toán Tự luận 90 phút 13h55 Từ 14h00-15h30
Tiếng Anh TL & TN 45 phút 15h25 Từ 16h00-16h45
Thứ 6
10/05/2013
Sáng 11 Địa lý Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15
Sinh học Tự luận 45 phút 8h55 Từ 9h00-9h45
Chiều 10 Địa lý Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00-14h45
Sinh học Tự luận 45 phút 15h10 Từ 15h15-16h00
Thứ 7
11/05/2013
Sáng 11 Lịch sử Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15
Vật lý Tự luận 45 phút 8h55 Từ 9h00-9h45
Chiều 10 Lịch sử Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00-14h45
Vật lý Tự luận 45 phút 15h10 Từ 15h15-16h00

Lưu ý:

  • Buổi sáng giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 7h00 phút
  • Buổi chiều giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30 phút

Danh sách coi kiểm tra K12

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

TT Giáo viên Nhiệm vụ KHỐI 12 Tổng
Sáng thứ 4
24/04/2013
Sáng thứ 5
25/04/2013
Sáng thứ 6
26/04/2013
Sáng thứ 7
27/04/2013
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch
4 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký
6 Nguyễn Thị Hát Giám thị X 4
7 Hoàng Trọng Lập Giám thị 4
8 Nguyễn Văn Dục Giám thị X 4
9 Mai Bá Văn Giám thị X 4
10 Nguyễn Thị Yến Giám thị X 4
11 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X 4
12 Vi Văn Tải Giám thị X 4
13 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X 4
14 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X 4
15 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X 4
16 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X 4
17 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X 4
18 Hồ Tất Thành Giám thị X X 4
19 Lê Huy Hùng Giám thị X X 4
20 Võ Thị Phương Lan Giám thị X 4
21 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X X 4
22 Nguyễn Đức Khanh Giám thị X X 4
23 Trần Quốc Hùng Giám thị X 4
24 Nguyễn Viết Chính Giám thị X 4
25 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X 4
26 Trần Ngọc Dũng Giám thị X 4
27 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X 4
28 Hoàng Văn Sâm Giám thị X 4
29 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X 4
30 Trần Thị Thu Phương Giám thị X 4
31 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X 4
32 Đoàn Bình Minh Giám thị X X 4
33 Võ Minh Ngoan Giám thị X 4
34 Lê Thị Thu Thảo Giám thị 4
35 Phạm Quang Cảnh Giám thị X 4
36 Lương Xuân Thiện Giám thị X 4
37 Nguyễn Thị Hạnh Giám thị X 4
38 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X 4
39 Lê Quyết Thắng Giám thị X X X X 4
40 Nguyễn Thị Lối Giám thị X 4
41 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X 4
42 Huỳnh Bảo Luân Giám thị X 4
43 Vũ Thị Bích Liên Giám thị X X 4
44 Bùi Thị Kim Nhung Giám thị X 4
45 Đào Xuân Dũng Giám thị X 4
46 Nguyễn Minh Châu Giám thị X 4
47 H’ Dzoelly Niê Giám thị X 4
48 Hoàng Thị Kim Oanh Giám thị X 4
49 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X 4
50 Trần L. N. Lam Phương Giám thị X 4
51 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giám thị X 4
52 Nguyễn Thị Lan Anh Giám thị X 4
53 Phạm Thị Hiếu Giám thị X 4
54 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X 4
55 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X 4
56 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X 4
57 Nguyễn Thị Hà Giám thị X 4
58 Nguyễn Thị Phương Giám thị X 4
59 Phan Thị Liên Giám thị X 4
60 Đinh Thị Hằng Giám thị X X 4
61 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị X 4
62 Nguyễn Hữu Quế Giám thị X 4
63 Lý Thanh Tình Giám thị X 4
64 Tạ Thị Toàn Giám thị X 4
65 Ngọ Thị Hiền Giám thị X 4
66 Nguyễn Thị Thúy Giám thị X X X X 4
67 Niê Cường Giám thị X 4
68 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X X 4
69 Nguyễn Thị Duyên Giám thị X 4
70 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X 4
71 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị 4
72 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X X 4
73 Lê Văn Trung Giám thị X X 4
74 Đào Công Vinh Giám thị X X 4
75 Hoàng Thị Thu Giám thị X X 4
76 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị 4
77 Hồ Thị Hiệp Giám thị X X 4
78 Nguyễn Thị Xuân Phượng Giám thị X X 4
79 Mai Thanh Thắng Giám thị X X 4
80 H’ Pri Niê Giám thị X X 4
81 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X 4
82 Bùi Thị Liên Giám thị X X X 4
83 Mai Thị Như ý Giám thị X X 4
84 Nguyễn Thị Ái Giám thị X X 4
85 Phạm Văn Thắng Giám thị X X 3
86 Đào Thị Thanh Hà Giám thị X X 3
87 Đàm Bình Trọng Giám thị X 3
88 Phan Xuân Thành Giám thị X X 3
89 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị X X 3
90 Lê Văn Sơn Giám thị X X 3
91 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X X 3
92 Mai Ngọc Thảo Giám thị 3
TỔNG CỘNG 28 29 29 28

Ea kar, ngày 22 tháng 04 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách coi kiểm tra K10, K11 (1)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

TT Giáo viên Nhiệm vụ KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 Tổng
Sáng thứ 4
08/05/2013
Chiều thứ 4
08/05/2013
Sáng thứ 5
09/05/2013
Chiều thứ 5
09/05/2013
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch
4 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký
6 Nguyễn Thị Hát Giám thị X X X 4
7 Hoàng Trọng Lập Giám thị X X X 4
8 Nguyễn Văn Dục Giám thị X X X 4
9 Mai Bá Văn Giám thị X X X 4
10 Nguyễn Thị Yến Giám thị X X X 4
11 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X X X 4
12 Vi Văn Tải Giám thị X X X 4
13 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X X X 4
14 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X X X 4
15 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X X X 4
16 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X X X 4
17 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X X X 4
18 Hồ Tất Thành Giám thị X X 4
19 Lê Huy Hùng Giám thị X X 4
20 Võ Thị Phương Lan Giám thị X X X 4
21 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X 4
22 Nguyễn Đức Khanh Giám thị X X 4
23 Trần Quốc Hùng Giám thị X X X 4
24 Nguyễn Viết Chính Giám thị X 4
25 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X 4
26 Trần Ngọc Dũng Giám thị X 4
27 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X 4
28 Hoàng Văn Sâm Giám thị X 4
29 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X 4
30 Trần Thị Thu Phương Giám thị X 4
31 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X 4
32 Đoàn Bình Minh Giám thị 4
33 Võ Minh Ngoan Giám thị 4
34 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X 4
35 Phạm Quang Cảnh Giám thị 4
36 Lương Xuân Thiện Giám thị X X 4
37 Nguyễn Thị Hạnh Giám thị X X 4
38 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X X 4
39 Lê Quyết Thắng Giám thị 4
40 Nguyễn Thị Lối Giám thị X X 4
41 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X X 4
42 Huỳnh Bảo Luân Giám thị X X 4
43 Vũ Thị Bích Liên Giám thị 4
44 Bùi Thị Kim Nhung Giám thị 4
45 Đào Xuân Dũng Giám thị 4
46 Nguyễn Minh Châu Giám thị 4
47 H’ Dzoelly Niê Giám thị 4
48 Hoàng Thị Kim Oanh Giám thị 4
49 Đỗ Thị Hạnh Giám thị 4
50 Trần L. N. Lam Phương Giám thị 4
51 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giám thị 4
52 Nguyễn Thị Lan Anh Giám thị X X 4
53 Phạm Thị Hiếu Giám thị X X 4
54 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X X 4
55 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X X 4
56 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X X 4
57 Nguyễn Thị Hà Giám thị X X 4
58 Nguyễn Thị Phương Giám thị X X 4
59 Phan Thị Liên Giám thị X X 4
60 Đinh Thị Hằng Giám thị X X 4
61 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị 4
62 Nguyễn Hữu Quế Giám thị 4
63 Lý Thanh Tình Giám thị 4
64 Tạ Thị Toàn Giám thị 4
65 Ngọ Thị Hiền Giám thị 4
66 Nguyễn Thị Thúy Giám thị 4
67 Niê Cường Giám thị 4
68 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị 4
69 Nguyễn Thị Duyên Giám thị 4
70 Đoàn Thị Tuyết Giám thị 4
71 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị 4
72 Nguyễn Thị Thủy Giám thị 4
73 Lê Văn Trung Giám thị X X 4
74 Đào Công Vinh Giám thị X X 4
75 Hoàng Thị Thu Giám thị X X 4
76 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X X X X 4
77 Hồ Thị Hiệp Giám thị X X 4
78 Nguyễn Thị Xuân Phượng Giám thị X X 4
79 Mai Thanh Thắng Giám thị X X 4
80 H’ Pri Niê Giám thị 4
81 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X X 4
82 Bùi Thị Liên Giám thị X 4
83 Mai Thị Như ý Giám thị X X 4
84 Nguyễn Thị Ái Giám thị X X 4
85 Phạm Văn Thắng Giám thị 3
86 Đào Thị Thanh Hà Giám thị 3
87 Đàm Bình Trọng Giám thị 3
88 Phan Xuân Thành Giám thị 3
89 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị 3
90 Lê Văn Sơn Giám thị 3
91 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X 3
92 Mai Ngọc Thảo Giám thị X X 3
TỔNG CỘNG 28 28 28 30

Ea kar, ngày 22 tháng 04 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh

 

Danh sách coi kiểm tra K10, K11 (2)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

TT Giáo viên Nhiệm vụ KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 Tổng
Sáng thứ 6
10/05/2013
Chiều thứ 6
10/05/2013
Sáng thứ 7
11/05/2013
Chiều thứ 7
11/05/2013
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch
4 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký
6 Nguyễn Thị Hát Giám thị 4
7 Hoàng Trọng Lập Giám thị X 4
8 Nguyễn Văn Dục Giám thị 4
9 Mai Bá Văn Giám thị 4
10 Nguyễn Thị Yến Giám thị 4
11 Lê Thị Kim Uyên Giám thị 4
12 Vi Văn Tải Giám thị 4
13 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị 4
14 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị 4
15 Văn Thị Dạ Châu Giám thị 4
16 Phan Thị Thu Hiền Giám thị 4
17 Nguyễn Đình Kiều Giám thị 4
18 Hồ Tất Thành Giám thị 4
19 Lê Huy Hùng Giám thị 4
20 Võ Thị Phương Lan Giám thị 4
21 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X 4
22 Nguyễn Đức Khanh Giám thị 4
23 Trần Quốc Hùng Giám thị 4
24 Nguyễn Viết Chính Giám thị X X 4
25 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X X 4
26 Trần Ngọc Dũng Giám thị X X 4
27 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X X 4
28 Hoàng Văn Sâm Giám thị X X 4
29 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X X 4
30 Trần Thị Thu Phương Giám thị X X 4
31 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X X 4
32 Đoàn Bình Minh Giám thị X X 4
33 Võ Minh Ngoan Giám thị X X X 4
34 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X X X 4
35 Phạm Quang Cảnh Giám thị X X X 4
36 Lương Xuân Thiện Giám thị X 4
37 Nguyễn Thị Hạnh Giám thị X 4
38 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X 4
39 Lê Quyết Thắng Giám thị 4
40 Nguyễn Thị Lối Giám thị X 4
41 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X 4
42 Huỳnh Bảo Luân Giám thị X 4
43 Vũ Thị Bích Liên Giám thị X X 4
44 Bùi Thị Kim Nhung Giám thị X X X 4
45 Đào Xuân Dũng Giám thị X X X 4
46 Nguyễn Minh Châu Giám thị X X X 4
47 H’ Dzoelly Niê Giám thị X X X 4
48 Hoàng Thị Kim Oanh Giám thị X X X 4
49 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X X X 4
50 Trần L. N. Lam Phương Giám thị X X X 4
51 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giám thị X X X 4
52 Nguyễn Thị Lan Anh Giám thị X 4
53 Phạm Thị Hiếu Giám thị X 4
54 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X 4
55 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X 4
56 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X 4
57 Nguyễn Thị Hà Giám thị X 4
58 Nguyễn Thị Phương Giám thị X 4
59 Phan Thị Liên Giám thị X 4
60 Đinh Thị Hằng Giám thị 4
61 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị X X X 4
62 Nguyễn Hữu Quế Giám thị X X X 4
63 Lý Thanh Tình Giám thị X X X 4
64 Tạ Thị Toàn Giám thị X X X 4
65 Ngọ Thị Hiền Giám thị X X X 4
66 Nguyễn Thị Thúy Giám thị 4
67 Niê Cường Giám thị X X X 4
68 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X X 4
69 Nguyễn Thị Duyên Giám thị X X X 4
70 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X X X 4
71 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị X X X X 4
72 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X X 4
73 Lê Văn Trung Giám thị 4
74 Đào Công Vinh Giám thị 4
75 Hoàng Thị Thu Giám thị 4
76 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị 4
77 Hồ Thị Hiệp Giám thị 4
78 Nguyễn Thị Xuân Phượng Giám thị 4
79 Mai Thanh Thắng Giám thị 4
80 H’ Pri Niê Giám thị X X 4
81 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X 4
82 Bùi Thị Liên Giám thị 4
83 Mai Thị Như ý Giám thị 4
84 Nguyễn Thị Ái Giám thị 4
85 Phạm Văn Thắng Giám thị X 3
86 Đào Thị Thanh Hà Giám thị X 3
87 Đàm Bình Trọng Giám thị X X 3
88 Phan Xuân Thành Giám thị X 3
89 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị X 3
90 Lê Văn Sơn Giám thị X 3
91 Phạm Quốc Mạnh Giám thị 3
92 Mai Ngọc Thảo Giám thị X 3
TỔNG CỘNG 28 28 28 28

 

Ea kar, ngày 22 tháng 04 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh