Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 08 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 08 năm học 2013-2014

141

DSGV coi Ktra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA TUẦN 08
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Địa lý 12 (đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk)

(Giám thị có mặt tại văn phòng Đoàn lúc 10h00 ngày 10/10/2013)

TT Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ Tiết 5, sáng thứ 5
ngày 10/10/2013
Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Dũng Toán Chủ tịch X  
2 Nguyễn Thanh Du Ngữ văn Thư ký X  
3 Nguyễn Thị Hát Toán Giám thị X  
4 Hoàng Trọng Lập Toán Giám thị X  
5 Nguyễn Thị Yến Toán -tin Giám thị X  
6 Lê Thị Kim Uyên Toán Giám thị X  
7 Vi Văn Tải Toán -tin Giám thị X  
8 Nguyễn Thanh Dũng Toán Giám thị X  
9 Phan Thị Thu Hiền Toán Giám thị X  
10 Võ Thị Phương Lan Toán -tin Giám thị X  
11 Nguyễn Đình Kinh Toán -tin Giám thị X  
12 Nguyễn Thế Hoàn Lý – KTCN Giám thị X  
13 Trần Ngọc Dũng Lý – KTCN Giám thị X  
14 Nguyễn Thanh Phong Vật lý Giám thị X  
15 Hoàng Văn Sâm Vật lý Giám thị X  
16 Nguyễn Khoa Pháp Vật lý Giám thị X  
17 Đoàn Bình Minh KTCN Giám thị X  
18 Phạm Quang Cảnh Vật lý Giám thị X  
19 Nguyễn Thanh Hải Hóa học Giám thị X  
20 Phạm Vĩnh Tạo Hóa học Giám thị X  
21 Đào Xuân Dũng Sinh học Giám thị X  
22 Nguyễn Minh Châu Sinh học Giám thị X  
23 H’ Dzoelly Niê Sinh học Giám thị X  
24 Đỗ Thị Hạnh Sinh học Giám thị X  
25 Nguyễn Thị Tăng Ngữ văn Giám thị X  
26 Ngọ Thị Hiền Lịch sử Giám thị X  
27 Nguyễn Thị Duyên Địa lý Giám thị X  
28 Đoàn Thị Tuyết Địa lý Giám thị X  
29 Nguyễn Ngọc Quý Tiếng Anh Giám thị X  
30 Nguyễn Thị Ái Tiếng Anh Giám thị X  
Tổng cộng 30  

Ea Kar, ngày 07 tháng 10 năm 2013        
P. HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)        
Nguyễn Tiến Dũng  

DSHS theo phòng thiTải về file này: (dshs-ktra-dialy12-tuan8-10-10-2013.xls, 21KB)

 

Tải về DSHS theo phòng thi:

Lưu ý: Các em học sinh cũng có thể vào trang Quản lý học tập http://daklak.qlnt.net/c3ngogiatu/ chọn mục Kết quả thi để xem danh sách phòng thi, điểm thi,…

 

Sơ đồ phòng thi

Sơ đồ phòng thi năm học 2013-2014