Trang chủ Tài liệu học tập Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1...

Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1 lần 1 (Anh, Hóa, Đại) – tuần 8, ngày 12/10/2018

918

Bài làm

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1kFoeXvIOh0avOIFRGI7oplAeNvuWkRen?usp=sharing