Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11...

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1 lần 1 (Anh, Hóa, Đại) – tuần 8, ngày 12/10/2018

1029

Bài làm

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1kFoeXvIOh0avOIFRGI7oplAeNvuWkRen?usp=sharing