Trang chủ Tài liệu học tập Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1...

Đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 11 HK1 lần 3 (T. Anh, Vật lí, Đại số) – tuần 15, ngày 28/11/2018

747

Bài làm

Nhận xét về bài làm: Một vài học sinh vẫn còn tô sai SBD và mã đề, ví dụ:

  • P02 – 110036 Đào Duy Cao: Ghi, tô sai SBD 100036.
  • P02 – 110038 Huỳnh Công Cầu: Ghi, tô sai SBD 100038, không tô mã đề
  • P09 – 110230 Bùi Thị Thanh Loan: Không tô SBD, mã đề
  • P14 – 110364 Đinh Văn Sơn: Không tô mã đề
  • P18 – 110476 Nguyễn Hồng Anh Triều: Ghi và tô sai SBD là 110446
  • P18 – 110477 Đinh Thị Lan Trinh: Ghi và tô sai SBD là 110447
  • P19 – 110504 Phạm Ngọc Tú: Cố tình bôi đen góc định vị, gây trở ngại cho quá trình chấm.

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/14FBfb8TPG82W1ncBVrvnW3p9hy51VCnl?usp=sharing