Trang chủ Đề thi - Đáp án Ma trận đề Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1...

Ma trận đề Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

2489

K10 hệ 7 năm

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/MA-TRAN-ANH-KTRA-GIUA-HK1-2021-2022-K10-HE-7.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

K10 hệ 10 năm

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/MA-TRAN-ANH-KTRA-GIUA-HK1-2021-2022-K10-HE-10.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

K11 hệ 7 năm

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/MA-TRAN-ANH-KTRA-GIUA-HK1-2021-2022-K11-HE-7.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

K11 hệ 10 năm

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/MA-TRAN-ANH-KTRA-GIUA-HK1-2021-2022-K11-HE-10.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Khối 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/MA-TRAN-ANH-KTRA-GIUA-HK1-2021-2022-K12.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]