Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học...

Thông báo: Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020 – 2021

147

Thể lệ cuộc thiTải về file này: (The-le-cuoc-thi-nhung-tam-guong-tam-huyet-sang-tao-hoc-va-lam-theo-loi-Bac-lan-thu-IV-Nam-hoc-2020-2021.pdf, 157KB)

Lưu ý: Mỗi đơn vị lớp nộp tối thiểu 5 bài có chất lượng. Nộp về phòng đoàn hạn chót ngày 20/02/2021