Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Mời tham gia lớp học “Trải nghiệm STEM và tập...

Thông báo: Mời tham gia lớp học “Trải nghiệm STEM và tập huấn về chuyển dịch năng lượng” dành cho HS trường THPT Ngô Gia Tự

155

Link đăng ký: https://forms.gle/5wryGXt5brfUJtWX8

Thời gian kết thúc đăng ký: 12h thứ Hai, ngày 04/12/2023

[Kế hoạch]Tải về file này: (KH-tổ-chức-lớp-trải-nghiệm-về-STEM-và-tập-huấn-về-năng-lượng.pdf, 1.5MB)

[Thư mời]Tải về file này: (MỜI-THAM-GIA-LỚP-HỌC.docx, 18KB)