Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Mời tham gia lớp học “Trải nghiệm STEM và tập...

Thông báo: Mời tham gia lớp học “Trải nghiệm STEM và tập huấn về chuyển dịch năng lượng” dành cho HS trường THPT Ngô Gia Tự

151

Link đăng ký: https://forms.gle/5wryGXt5brfUJtWX8

Thời gian kết thúc đăng ký: 12h thứ Hai, ngày 04/12/2023

[Kế hoạch]

[Thư mời]