Trang chủ Ban giám hiệu Danh sách, lịch học lớp tiếng anh với giảng viên người nươc...

Danh sách, lịch học lớp tiếng anh với giảng viên người nươc ngoài

328

Danh sách học sinh và lịch học lớp tiếng anh với giáo viên người nước ngoài.

Lưu ý:

+ Tiết 01 bắt đầu từ 7giờ 45 phút

+ Tiết 03 bắt đầu từ 9giờ 30 phút