Trang chủ Thủ tục hành chính Hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính...

Hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

83

Công văn

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/NGHHTR1.pdf”]

Phụ lục hướng dẫn

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/HNGDNQ1.pdf”]