Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục xin cấp bản sao văn bằng chứng chỉ

Thủ tục xin cấp bản sao văn bằng chứng chỉ

176

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người yêu cầu cấp phát bản sao văn bằng, chứng chỉ hoặc người đại diện hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho cá nhân.

– Trường hợp  hồ sơ chưa đầy đủ và  hợp lệ, hướng dẫn, yêu cầu bổ sung theo quy định.

Bước 3: Phòng chuyên môn tra cứu sổ gốc, xem xét, đối chiếu số liệu chính xác rồi in Bản sao văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ký.

Bước 4: Căn cứ vào thời gian hẹ trả kêt quả ghi trên biên nhận hồ sơ, người yêu cầu cấp bản sao văn bằng nhận lại bản sao văn bằng, chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

    (Theo Khoản 1, Điều 34, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT , ngày 08/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Thành phần hồ sơ

– Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu cấp bản sao (bản sao hoặc bản chính)

– Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người đại diện của người được cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản sao (bản sao hoặc bản chính)

– Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ nói trên, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan cấp bản sao.

Yêu cầu, điều kiện

Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

  1. Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.
  2. Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.
  3. Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.

(Điều 33, Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT , ngày 08/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân).Tải về file này: (don_cap_ban_sao_2019.doc, 35KB)


Danh sách công nhận tốt nghiệp THPT: http://gddt.daklak.gov.vn/chuyen-muc/danh-sach-cong-nhan-tot-nghiep-thpt

Nguồn tin, theo hướng dẫn: https://motcua.daklak.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=19711