Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022,...

[Cập nhật] Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022, 2021-2022

7325

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022, học kỳ 2, năm học 2021-2022

Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em học sinh vào trang:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

 

Hoặc: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2021-2022/TKB.12_28-02-2022/

 

Thời gian biểu: 


 

Sơ đồ phòng học