Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 18/9/2023, 2023-2024

Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 18/9/2023, 2023-2024

5712

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 18/9/2023, năm học 2023-2024

– Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/

– Hoặc xem trực tiếp TKB lần 2 ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2023-2024/TKB.02_18-09-2023

– Thời gian biểu

Sơ đồ phòng học