Trang chủ 2014 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2014

Bảng xếp hạng điểm thi Đại học năm 2014 của tỉnh Đắk Lắk

Bảng xếp hạng điểm thi Đại học năm 2014 của tỉnh Đắk Lắk

Mẫu phiếu đánh giá giờ dạy giáo viên

Mẫu phiếu đánh giá giờ dạy giáo viên

Mẫu báo cáo số tiết thao giảng dự giờ

Mẫu báo cáo số tiết thao giảng dự giờ

Mẫu báo cáo tổng hợp kiểm tra hồ sơ

Mẫu báo cáo tổng hợp kiểm tra hồ sơ

Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2015

Chiều ngày 20-9-2014, Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức Đại hội đại biểu nhằm đánh giá lại các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu ra BCH mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo Đoàn trường ngày càng vững mạnh.