Trang chủ 2016 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2016

Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 31/10/2016

Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 31/10/2016

Đề kiểm tra lượng giác 11 lần 1 năm học 2016-2017

Đề kiểm tra lượng giác 11 lần 1 năm học 2016-2017

Khảo sát thế mạnh và nhu cầu của giáo viên tiếng Anh theo ETCF

Thầy cô giáo dạy môn Tiếng Anh click vào đường dẫn để thực hiện các bước khảo sát.https://drive.google.com/open? id= 1rDc2yVDgoyMuFBMzWoW4bbwSiLkCp 5uL_gXZt6HcivY

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 10 năm học 2016-2017

[Tổ Toán - Tin học] Phân công dạy thay tuần 10 năm học 2016-2017

Phần mềm soạn Giáo án điện tử An Phát e-Learning

Link tải phần mềm An Phát e-Learning soạn Giáo án điện tử