Trang chủ 2016 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2016

Kế hoạch lao động tuần 15, học kỳ 1, năm học 2016 – 2017

Kế hoạch lao động tuần 15, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

Công văn hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh, Toán, Vật lý trên Internet...

Công văn hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh, Toán, Vật lý trên Internet năm học 2016-2017

Điểm thi đua tuần 14 năm học 2016 – 2017

Điểm thi đua tuần 14 năm học 2016 - 2017

Lịch quét sân trường (mới)

Lịch quét sân trường mới, thực hiện từ tuần 15, năm học 2016 - 2017

[Tổ Toán – Tin học] Thống kê phân công dạy thay từ tuần 1...

[Tổ Toán – Tin học] Thống kê phân công dạy thay từ tuần 1 đến tuần 14 năm học 2016-2017

Danh sách các thầy cô được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra...

Danh sách các thầy cô được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 14 năm học 2016-2017

Điểm thi đua tuần 13 năm học 2016 – 2017

Điểm thi đua tuần 13 năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu từ tuần 14 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 21/11/2016

Thời khóa biểu từ tuần 14 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 21/11/2016