Trang chủ 2018 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2018

Đề, đáp án và bài làm kiểm tra tập trung khối 10 HK1 lần...

Tải về 27 mã đề Vật lí: https://drive.google.com/file/d/1ouxLDgFpZExmmh5PE3ZN2NLkwnXng2Vs/view?usp=sharingTải về 27 mã đề Đại số: https://drive.google.com/file/d/1ITm4Wguof8Tk1MlzGPVfTvhQpCQeKffq/view?usp=sharingCác em xem lại bài làm của mình ở link sau:https://drive.google.com/drive/folders/1kbKVEO1cVmNzy7cPpJlpATZKEU8TBKJV?usp=sharing