Trang chủ 2023 Tháng Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2023

Thời khóa biểu lần 11 thực hiện từ ngày 30/01/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 11 thực hiện từ ngày 30/01/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 10 thực hiện từ ngày 09/01/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 10 thực hiện từ ngày 09/01/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023

Lưu ý: Học sinh xem điểm ở bảng tin hoặc tại trang tra điểm: http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/