Trang chủ Tags Danh sách coi thi

Danh sách coi thi

Danh sách giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra Học kỳ...

Danh sách giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 năm học 2013-2014 Kiểm tra Tiếng Anh 12 (đề Sở), Tiết 5, sáng thứ 5 ngày 14/11/2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 08 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 08 năm học 2013-2014 Kiểm tra tập trung đề Sở, môn Địa lý 12. Từ 10h00' ngày 10/10/2013 Danh sách giáo viên coi kiểm tra, Danh sách học sinh theo phòng, Sơ đồ phòng kiểm tra

Lịch thi, danh sách coi thi và chấm thi nghề phổ thông năm 2013

- 13h30' ngày 28/09/2013 giám thị có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự để họp hội đồng thi. - 6h30' ngày 29/09/2013 giám thị có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm vụ coi thi, học sinh dự thi có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự để thi môn lý thuyết làm vườn. - Bắt đầu từ 13h30' ngày 29 tháng 09 năm 2013, tổ chức thi môn thực hành làm vườn.

Lịch kiểm tra và danh sách coi kiểm tra học kỳ 2, HK 2,...

Lịch kiểm tra và danh sách coi kiểm tra học kỳ 2, HK 2, 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 31 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 31 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 30 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 30 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 28 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 28 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 27 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 27 năm học 2012-2013