Trang chủ 2022 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2022

Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật giao thông đường bộ năm...

Link tham gia cuộc thi: https://myaloha.vn/ct/VKEHXX Kế hoạch cuộc thi

Kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Học sinh phụ huynh thực hiện theo các bước sau: Truy cập địa chỉ...

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ...

Thực hiện Công văn số 862/SGDĐT-TTr, ngày 30/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về triển khai Cuộc thi "Công dân...