Trang chủ 2014 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2014

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK2, 2013 – 2014

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK2, 2013 – 2014

Lịch công tác tuần 34 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 34 HK2 năm học 2013-2014.Từ ngày 28/04 đến ngày 04/05/2014. Lớp trực: 11T08, 10T05. Những công việc trọng tâm: - Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học; - GV chủ động bố trí dạy bù, kiểm tra bổ sung ; - Hoàn thành điểm, xếp loại hạnh kiểm học kỳ 2 trong phần mềm QLHS theo kế hoạch; - Hoàn thành giấy đăng ký dự thi tốt nghiệp 12; - Tiếp tục lao động sạch , đẹp trường lớp.

DSHS khối 12 xếp theo SBD, phòng thi kiểm tra HK2 năm học 2013-2014

DSHS khối 12 xếp theo SBD, phòng thi kiểm tra HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 33 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 33 HK2 năm học 2013-2014. Từ ngày 21/04 đến ngày 27/04/2014. Lớp trực: 11T07, 10T04. Những công việc trọng tâm: - Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học ; - Thi học kỳ 2 khối 12; - GV chủ động bố trí dạy bù, kiểm tra bố sung ; - Tiếp tục lao động sạch , đẹp trường lớp.

Danh sách học sinh được công nhận HSG IOE cấp tỉnh năm học 2013-2014

Danh sách học sinh sinh được công nhận HSG IOE cấp tỉnh năm học 2013-2014

Danh sách học sinh đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2014 đã nhập...

Đề nghị tất cả học sinh đăng ký dự thi kiểm tra lại về độ chính xác của tất cả các mục. Các em ghi lại mã hồ sơ, thông tin nhập máy chưa chính xác rồi gặp thầy Khanh, cô Huyền (ở phòng Thư viện) để điều chỉnh. Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 19-04-2014 đến trước 16h00' thứ 4 ngày 23-04-2014.

DSGV được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra HK2 2013-2014

DSGV được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra HK2 2013-2014

15 sai lầm thường gặp khi làm bài thi môn Toán

Thạc sĩ Nguyễn Sơn Hà - giáo viên trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - cho biết: Để không bị mất điểm môn Toán kì thi ĐH, học sinh cần chú ý:

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013 -2014

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013 -2014