Trang chủ 2022 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2022

Kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2022-2023

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2022-2023 Hiện tại kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào...

Đề và đáp án Kiểm tra lại năm học 2021-2022

Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên hệ với thầy Nguyễn Thanh Dũng trước ngày 06/8/2022.   Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên...

Kết quả kiểm tra lại năm học 2021-2022

Lưu ý: Những học sinh Ở lại lớp, 8h00 ngày 08/8/2022 đến trường gặp cô Hiệu trưởng để nhận giấy giới thiệu vào lớp mới.