Trang chủ 2015 Tháng Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2015

Thời khóa biểu từ tuần 26 HK2, 2014-2015, thực hiện từ 23/02/2015

Thời khóa biểu từ tuần 27 HK2, 2014-2015, thực hiện từ 23/02/2015

Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Lịch trực tết Ất Mùi năm 2015

Lịch trực tết Ất Mùi năm 2015

Lịch công tác tuần 26 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 26, 27 HK2 năm học 2014-2015

Điểm thi đua tuần 25, HK2, 2014 – 2015

Điểm thi đua tuần 25, HK2, 2014 – 2015

Kết quả kỳ thi giải toán trên internet cấp trường năm học 2014-2015 (ngày...

Kết quả kỳ thi giải toán trên internet cấp trường năm học 2014-2015 (ngày 04-02-2015)

DSHS tham dự kỳ thi giải toán trên internet cấp trường năm học 2014-2015...

DSHS tham dự kỳ thi giải toán trên internet cấp trường năm học 2014-2015 (ngày 04-02-2015)

Danh sách giáo viên được phân công coi kiểm tra tuần 25, HK2, 2014-2015...

Danh sách giáo viên được phân công coi kiểm tra tuần 25, HK2, 2014-2015 (ngày 06-2-2015)

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 25, học kỳ 2,...

Dạy thay đồng chí Uyên và đồng chí Tiến Dũng