Trang chủ 2012 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2012

Lịch công tác tuần 15 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 15 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2012. Lớp trực: 12T1, 10T1

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 14 học kỳ I năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 14 học kỳ I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 14 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 14 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2012. Lớp trực: 11T14, 10T14

Lịch công tác tuần 13 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 13 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2012. Lớp trực: 11T13, 10T13

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 học kỳ I năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 học kỳ I năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 12 học kỳ I năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 12 học kỳ I năm học 2012-2013

Thời khóa biểu từ tuần 12 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 05/11/2012

Thời khóa biểu từ tuần 12 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 05/11/2012