Trang chủ Tags Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí tuyển sinh

Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu,...

Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)