Trang chủ Nổi bật Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 14/11/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 14/11/2022, 2022-2023

7225

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 14/11/2022, năm học 2022-2022

– Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/ 

– Hoặc xem trực tiếp TKB lần 8 ở link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/2022-2023/TKB.08_14-11-2022/

– Thời gian biểu

Sơ đồ phòng học