Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT...

Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT 2021

509

Nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho thí sinh, phụ huynh và tổ chức cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Công văn số 1650/BGDĐT- QLCL ngày 26/4/2021 để hỗ trợ thí sinh.

Thí sinh, phụ huynh và tổ chức cá nhân có nhu cầu, tham khảo công văn sau:Tải về file này: (CV-1650BGDĐT-QLCL-2021.pdf, 939KB)