Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

1516 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2...

  Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1JWA-W2CdcA6-bonzWk82KfwouINnS7zR?usp=sharing  

Hướng dẫn in Bảng điểm môn học (để ghi học bạ)

Thầy cô vào mục: Báo cáo > Báo cáo kết quả học tập > Bảng điểm môn học. Chọn học kỳ 2, chọn thông tin...

Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi...

THÔNG BÁO Hiện tại đã có điểm kiểm tra học kỳ 2 các môn thi tập trung. Nhà trường đã gửi tin nhắn báo điểm...

Báo cáo kết quả BDTX năm học 2018-2019 và kế hoạch...

Các văn bản hướng dẫn về BDTX: Tải về tại đây

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1ZdRM6YAW9_Uxd0EvTwW8zkpD5uX4kOT-?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

  Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1CetWVn1kHSssy_oV_a9Ibxu_w7bSxP5i?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

  Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1Y6oC_tRhhrvr7uvaq-CN_avFXrcDskW3?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1WPBQ1lV3imPmlaTGJPorq5f03Rohrckl?usp=sharing