Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

2175 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra cuối...

Học sinh phúc khảo bài tập trung theo đơn vị lớp, thời gian phúc khảo từ 7h45 đến 10h00, ngày 23/5/2022. Các em...

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem các mã đề môn GDCD 12: https://drive.google.com/drive/folders/1Zp4UQaqTJU_CF9UrWS0ykPCyZ9Cl2K-m?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra...

Link xem các mã đề Địa 10: https://drive.google.com/drive/folders/1vmBjYpWdmfaTFFxvBnwjdrESusvwUVjQ?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 11: https://drive.google.com/drive/folders/1XRjiMcV-lrRVs6EQOmSOTDY7-Q3K0p8u?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 12: https://drive.google.com/drive/folders/1xtaDLhl5nN0VRnlv-y4XSjyS8IfbMYKC?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra...

Link tải về các mã đề Sử 10: https://drive.google.com/drive/folders/1duLSIAt_nLKqUwkZAxxQppZiHeWGhlWq?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 11: https://drive.google.com/drive/folders/1gss93_4EGn22WPkoCRvO5dVkZz8VCmId?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 12: https://drive.google.com/drive/folders/1v8-WTyWrIVveiF02_odCA_xEUPK7qIqj?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra...

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1K8MymSL8ud3tb1TecISABdhxMRPxUvLc?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/10ru-50KNBrXwEtRuTmFcSAAOprvVi8t5?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1c2_UihKttoiQ94BAbzr_Fqtc5_BSmLAc?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra...

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1qKK19d7vx9XvkD38Rpkd4bd_CWCJIwsK?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1EYgAsuGLz6ZXpjkL4ZiXj2sukLevR5KX?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1DitMCElOzxBc6gn34MI41OneTa-iHaed?usp=sharing

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra...

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CMGZI70jgBQLUv55xKNGTjMBC0WsYzCp?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/122UjiPUV9lzlGhOzdLDJ_GOcKwAqw3Ew?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Ev7AJLUdTO-NzF8dPJj0wo2hbb2N5NGf?usp=sharing

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra...

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CPyal4HdMkQEEMZmYMcOl9RFnAlK8LF1?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Bzy55GMC_N9R0uPPDTXgv_zI_SwBdnVx?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/168lez820302vwLudRpSM9u2KGarU7Vmk?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1mdYVR1FTjDcKJ21Yk8bNJO2GbEVjV1ep?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1-SIQXVrwwevCMjADf8OY_qYCWHfec2G9?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối...

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/17p7hKFm9lVQdNP69mdLq1R6Umh5-Dprd?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-DExfjEy6RVKfiVpIMAGTK-hQ4pdYKK?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán...