Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

1516 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

  Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1uQSFj0mg8RtgoesUg6n0D40iqdmZZi7g?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1PRR71clEa_P4X1oIEgbxdFrGbVVexn_5?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau:  https://drive.google.com/drive/folders/1Z7cT_CtX8KGkzWINyA8UOc705Mk_0c0x?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau:  https://drive.google.com/drive/folders/1eag0R7eHexZ9XDeq4r4ZLwGpNn8EhCwe?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối...

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau:  https://drive.google.com/drive/folders/17LuR8wODJSRuxsYtAqDQbAIb64BwlBfl?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 10...

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau:  https://drive.google.com/drive/folders/1a4SSa7SN8LszJHGpMgmYTdL8UcSxnqWb?usp=sharing Lưu ý: Tham khảo điểm kiểm tra tập trung tại link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem Các em học...

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 11...

  Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau:  https://drive.google.com/drive/folders/1G6aDNzsppPau0iFakV86pAsavqFKs0Pq?usp=sharing Lưu ý: Tham khảo điểm kiểm tra tập trung tại link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem Các em học...

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 12...

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau:  https://drive.google.com/drive/folders/1Lxq3ooyajxqkyvWKGE6zwxKRfSNtSSIQ?usp=sharing Lưu ý: Tham khảo điểm kiểm tra tập trung tại link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem Các em học...