Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Nguyễn Đức Khanh

Nguyễn Đức Khanh

2215 Bài viết 9 BÌNH LUẬN

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ 1 và DSHS kiểm...

 Kết quả kiểm tra: Học sinh xem tại trang tra điểm https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ hoặc ở bảng tin nhà trường.  Phúc khảo bài kiểm tra: Học sinh...

Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 14/11/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 14/11/2022, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu...

Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Thời khóa biểu lần 7 thực hiện từ ngày 31/10/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 7 thực hiện từ ngày 31/10/2022, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu...